Στηρίγματα Φιαλών CAVA

Τα Στηρίγματα Φιαλών CAVA αποτελούν την τοιχοποιία της CAVA. Είναι μία σύνθεση από στηρίγματα σωληνώσεων που τοποθετούνται με κατάλληλη επεξεργασία σε ένα γλυπτικό σύμπλεγμα, διαμορφώνοντας έτσι το σώμα της CAVA.

Κάθε σύνθεση αποθηκεύει από 2 ως 20 φιάλες. Κάθε CAVA μπορεί να φέρει μία ή περισσότερες συνθέσεις στηριγμάτων φιαλών, ανάλογα με το σ...

Τα Στηρίγματα Φιαλών CAVA αποτελούν την τοιχοποιία της CAVA. Είναι μία σύνθεση από στηρίγματα σωληνώσεων που τοποθετούνται με κατάλληλη επεξεργασία σε ένα γλυπτικό σύμπλεγμα, διαμορφώνοντας έτσι το σώμα της CAVA.

Κάθε σύνθεση αποθηκεύει από 2 ως 20 φιάλες. Κάθε CAVA μπορεί να φέρει μία ή περισσότερες συνθέσεις στηριγμάτων φιαλών, ανάλογα με το σχέδιο.

Σύμφωνα με τα προτεινόμενα σχέδια στον ΟΔΗΓΟ ΣΧΕΔΙΩΝ THE CAVA PROJECT, ένα έπιπλο CAVA μπορεί να φέρει από 3 ως 68 φιάλες. Για μεγαλύτερα έπιπλα - κάβες επισκεφθείτε τα Σύνθετα CAVA και Κελάρια CAVA.

Για να δημιουργήσετε τη δική σας CAVA, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΣΧΕΔΙΩΝ THE CAVA PROJECT.

Για τη δημιουργία custom-made CAVA, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο info@thecavaproject.com

Περισσότερα

Στηρίγματα Φιαλών CAVA Υπάρχουν 2 προϊόντα

Προβολή 1 - 2